بازسازي پستان با استفاده از بافت بدن

 بازسازي پستان با استفاده از بافت طبيعي بدن نوعي جراحي است كه در آن پستان با استفاده از نسوج ساير قسمت هاي بدن مثلا پوست و نسج اضافه ی زير ناف يا عضلات پشت قفسه سينه و يا ساير بافت هاي طبيعي بدن جايگزين مي شود.

توجه داشته باشيد كه اين نوع از اعمال جراحي، نسبتا بزرگ و طولاني هستند. اگر چه عوارض زودرس پس از عمل در اين روش ها بيش از بازسازي با ايمپلانت است ولي عوارض درازمدت آن كمتر است. از آنجا كه در اين روش از بافت طبيعي بدن استفاده مي شود، قوام پستان ايجاد شده شبيه نسج طبيعي پستان بوده و تغييرات آن با گذشت زمان (نظير افتادگي پستان كه با افزايش سن ایجاد می شود) شبيه بافت طبيعي پستان است.

روش هاي اصلي بازسازي با استفاده از نسج پستان كه امروزه بيشتر مورد توجه مي باشد شامل جايگزيني نسج پستان با پوست، نسج زيرجلد (با يا بدون عضله) از نسج پايين شكم (زيرناف) و يا جايگزيني با پوست، نسج زيرجلد و عضله از پشت قفسه سينه است.

انتخاب نوع هر يك از اين جراحي ها به شرايط بيمار و نيز بيماري اوليه او بستگي دارد. در بيماران ديابتي و يا سيگاري بازسازي پستان همواره با احتمال خطر كم خوني نسج جايگزين شده و عدم بهبودي زخم ها همراه است. از طرفي بيماراني كه در معرض احتمال بسيار بالايي از عود هستند بهتر است هرگز پستان خود را بازسازي نكنند.

از محاسن ويژه روش جايگزيني نسج پستان با پوست و نسج اضافی در ناحیه پایین شکم و زير ناف اين است كه در موارد افتادگي پوست و چربي شكم، اين حالت نيز از نظر زيبايي اصلاح مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *