مجله علمی و پژوهشی Archives of Breast Cancer به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری دکتر احمد کاویانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران از ماه می سال 2014 به صورت فصلنامه در حال انتشار است. درهر شماره از این مجله که اکنون از جمله مجلات معتبر بین المللی در زمینه سرطان پستان محسوب میشود، به طور متوسط 14 مقاله از مراکز علمی در کشور های مختلف منتشر میشود. این مجله در 4 سال اول در دو نسخه چاپی و الکترونیک منتشر میشد ولی از سال 2018 همزمان با انتقال دفتر آن به کشور کانادا، تنها به صورت الکترونیک منتشر میشود. مقالات این ژورنال علمی- تخصصی تا کنون صد ها بار توسط دانشمندان مختلف مورد استناد علمی قرار گرفته است.